Vytvořte fakturu

TELEFILM EUROKIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TELEFILM EUROKIM
IČO 31376959
TIN 2020302955
DIČ SK2020302955
Datum vytvoření 10 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELEFILM EUROKIM
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 533 817 €
Zisk -460 €
Kapitál 222 959 €
Vlastní kapitál 167 564 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244460004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 215,933
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 830
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 830
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,079
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 178,110
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 107,986
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,986
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,969
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,263
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,706
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 215,933
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,104
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 160,261
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 166,945
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,684
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,829
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 244
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,464
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,672
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,672
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 685
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 695
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,412
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 121
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 533,817
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 533,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 533,817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 530,945
D. Služby (účtová skupina 51) 513,688
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,576
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,075
4. Sociální náklady (527, 528) 537
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 54
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,015
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,872
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,129
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,225
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 126
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 126
XII. Kurzové zisky (663) 1,099
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,653
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,418
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 235
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -428
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,444
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,904
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,904
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015