Vytvořte fakturu

PROCOM - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROCOM - SERVIS
IČO 31376967
TIN 2020334041
DIČ SK2020334041
Datum vytvoření 11 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCOM - SERVIS
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 020 €
Zisk -4 702 €
Kapitál 10 960 €
Vlastní kapitál -67 340 €
Kontaktní informace
Email irena.kosikova@procom-sk.sk
Telefon(y) 0244255613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 267,203
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 216,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 216,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 84,700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,268
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,096
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,490
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,490
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,538
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,538
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 139
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 139
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 267,203
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,042
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -74,340
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,265
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,605
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,245
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 258,325
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 257,178
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,147
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,781
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,728
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,728
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,293
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,760
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,020
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 660
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,357
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,158
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 528
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,342
D. Služby (účtová skupina 51) 3,106
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 208
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,974
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,862
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,041
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,608
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,178
2. Ostatní náklady (562A) 7,178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 430
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,604
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,742
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015