Vytvořte fakturu

Richter Rasen Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Obchodní název Richter Rasen Slovakia
IČO 31377017
TIN 2020307289
DIČ SK2020307289
Datum vytvoření 12 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Richter Rasen Slovakia
90872
Závod
Financial information
Prodej a příjem 1 372 882 €
Zisk 42 562 €
Kapitál 2 377 142 €
Vlastní kapitál -118 110 €
Kontaktní informace
Email info@richter-rasen.eu
webové stránky http://www.richter-rasen.eu
Telefon(y) +421347751805, +421347751807, +421347751806
Fax(y) 0347751807
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,455,178
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 150,918
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 150,918
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,828
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,342
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 101,748
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,303,790
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,261,954
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59,313
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 947,345
3. Výrobky (123) - /194/ 254,498
4. Zvířata (124) - /195/ 798
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 144
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 144
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,033,506
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,027,770
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,027,770
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 519
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,217
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,186
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,177
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 470
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,455,178
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,165
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 150,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,457
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,457
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 63,264
2. Ostatní fondy (427, 42X) 63,264
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -379,087
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -379,087
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,562
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,568,343
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,835
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,835
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,347,032
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,271,684
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,271,684
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 39,247
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,377
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,701
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,095
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,928
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,459
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,557
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 118,460
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 885,312
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,372,882
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 91,057
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 748,354
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,901
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 265,412
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,120
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187,038
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,316,195
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 37
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 340,863
D. Služby (účtová skupina 51) 324,246
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 415,651
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 305,518
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 96,326
4. Sociální náklady (527, 528) 13,807
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,494
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,580
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,580
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,324
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 485,578
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,183
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,860
2. Ostatní náklady (562A) 6,860
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,288
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,524
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,562
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016
 • IČO :31377017 TIN: 2020307289 DIČ: SK2020307289
 • Sídlo: Richter Rasen Slovakia, 90872, Závod
 • Datum vytvoření: 12 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika 31.08.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexander Josef Richter 136 639 € (100%) Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.08.2016Noví spoločníci:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.08.2015
   03.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúsko Vznik funkcie: 27.03.2007
   09.01.2004Nové sidlo:
   154 Závod 908 72
   15.12.2000Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   12.08.1994Nové obchodné meno:
   Richter Rasen Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výsadba a úprava trávnatých plôch športových zariadení
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   organizovanie výstav a veľtrhov
   údržba verejných plôch