Vytvořte fakturu

K.G.M. Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Obchodní název K.G.M. Bratislava
IČO 31377106
TIN 2020303109
DIČ SK2020303109
Datum vytvoření 10 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.G.M. Bratislava
Červeňova 13
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 244 €
Zisk -4 526 €
Kapitál 171 196 €
Vlastní kapitál -21 389 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252731279
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 150,969
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 150,969
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,603
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,024
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,223
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 160,993
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,462
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -29,576
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,526
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,455
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 177,672
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,783
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 33
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,419
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,325
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,244
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,737
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,568
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,083
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,856
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 58,980
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20,737
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,872
C. Služby (účtová skupina 51) 2,551
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,798
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 690
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,599
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,783
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 950
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,736
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,145
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 830
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 704
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -830
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,566
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,526
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016
 • IČO :31377106 TIN: 2020303109 DIČ: SK2020303109
 • Sídlo: K.G.M. Bratislava, Červeňova 13, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Monika Gandlová Bratislava 841 04 20.01.1999
  Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Bratislava 841 04 13.02.2013
  MUDr. Michal Brozman Žilina 010 08 30.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Monika Gandlová 3 320 € (50%) Bratislava 841 04
  Ing. Mgr. Michaela Moyzesová 1 660 € (25%) Bratislava 841 04
  MUDr. Michal Brozman 1 660 € (25%) Žilina 010 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.07.2016Noví spoločníci:
   MUDr. Michal Brozman ul. Obežná 8564/6 Žilina 010 08
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Brozman ul. Obežná 8564/6 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 30.06.2016
   12.09.2013Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Púpavová 677/34 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Michaela Moyzesová Púpavová 677/34 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 13.02.2013
   26.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Monika Gandlová Pustá 5 Bratislava 841 04
   20.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Gandlová Pustá 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1999
   20.12.1999Nové sidlo:
   Červeňova 13 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   počítačové spracovanie architektonických a výtvarných návrhov
   sprostredkovateľská činnosť
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   K.G.M. Bratislava, spol. s r.o.,
   10.08.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie pohostinských a stravovacích služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti