Vytvořte fakturu

FARMABLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FARMABLA
IČO 31377114
TIN 2020334030
DIČ SK2020334030
Datum vytvoření 11 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMABLA
Hollého 3
08001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 325 474 €
Zisk 89 947 €
Kapitál 925 295 €
Vlastní kapitál 84 488 €
Kontaktní informace
Email v.pospisilova@farmakol.sk
Telefon(y) 0254774040, 0517721376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,140,276
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 86
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 86
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,139,896
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 321,527
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 321,527
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 813,081
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 794,882
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 794,882
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,120
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,288
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,288
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 294
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,140,276
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,045
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,238
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -2,238
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,947
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,045,231
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 717
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 717
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 721,737
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 611,224
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 611,224
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,736
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,735
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,303
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,739
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,311
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,311
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 317,466
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,325,282
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,325,474
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,323,103
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,179
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 192
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,199,881
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,061,298
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,994
D. Služby (účtová skupina 51) 82,889
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,085
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,097
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,080
4. Sociální náklady (527, 528) 908
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 662
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 662
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 897
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 125,593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,983
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,598
2. Ostatní náklady (562A) 8,598
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,610
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,663
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,947
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377114 TIN: 2020334030 DIČ: SK2020334030
 • Sídlo: FARMABLA, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Srpen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2007Nové obchodné meno:
   FARMABLA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Bc. Ivana Rohoňová Smreková 3 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 21.04.2007
   20.04.2007Zrušené obchodné meno:
   UNIDEX TRADE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Deviata 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.08.1994
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   02.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.08.1994
   Ing. Dagmar Doležalová Deviata 3137/4 Bratislava - Nové mesto 831 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 19.01.2006
   01.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   19.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   očná optika
   26.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava 831 01
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava 831 01
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava 831 01
   25.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Deviata 4 Bratislava
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   11.08.1994Nové obchodné meno:
   UNIDEX TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Deviata 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblastiach, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie, alebo oprávnenie
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   dovoz, distribúcia a sprostredkovateľská činnosť pre oblasť liekov, spotrebného zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky, okrem činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. c/ zákona 455/91
   výroba a distribúcia tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava
   MUDr. Beáta Doležalová Mojmírova 4 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Doležal Hlavná 22 Bratislava
   Ing. Miloslav Doležal Hlavná 22 Bratislava
   JUDr. Jana Doležalová Deviata 4 Bratislava