Vytvořte fakturu

EMITplus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EMITplus
IČO 31377149
TIN 2020353643
DIČ SK2020353643
Datum vytvoření 04 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMITplus
Colnícka 908/1E
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 243 128 €
Zisk 5 869 €
Kapitál 50 171 €
Vlastní kapitál -51 605 €
Kontaktní informace
Email emitplus@emitplus.sk
Telefon(y) 0263532631
Fax(y) 0263532631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,496
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,005
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,884
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,884
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,121
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,121
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,796
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,786
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,786
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,739
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,536
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,536
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -832
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,363
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,363
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,908
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,767
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,695
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,695
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,496
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,533
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -68,701
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -68,701
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,869
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,766
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,242
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,242
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,005
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,288
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,288
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,264
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 808
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,890
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,156
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,599
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,294
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,294
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,225
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,263
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 242,604
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 243,128
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,915
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 226,689
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,937
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,987
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,881
D. Služby (účtová skupina 51) 55,255
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,624
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 98,498
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,606
4. Sociální náklady (527, 528) 3,520
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 643
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,604
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,604
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 570
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,373
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,191
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,481
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,362
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,905
2. Ostatní náklady (562A) 3,905
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,457
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,362
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,829
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,869
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377149 TIN: 2020353643 DIČ: SK2020353643
 • Sídlo: EMITplus, Colnícka 908/1E, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
  PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Gaži 6 639 € (100%) Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.08.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   14.10.2005Zrušené sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   01.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1996Nové obchodné meno:
   EMITplus s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   17.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava