Vytvořte fakturu

DELTES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název DELTES
IČO 31377157
TIN 2020320104
DIČ SK2020320104
Datum vytvoření 04 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTES
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 490 788 €
Zisk 52 370 €
Kapitál 145 676 €
Vlastní kapitál 67 919 €
Kontaktní informace
Email deltes@deltes.sk
Telefon(y) 0244635331, 0244635332, 0918514393
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,902
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,241
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,953
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,537
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209,751
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 275,143
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,857
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,042
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 41,673
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,370
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,286
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,845
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 125,379
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,430
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 102,273
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,524
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,152
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40,062
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 490,788
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 490,788
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 421,075
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,973
C. Služby (účtová skupina 51) 57,038
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 341,388
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,282
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,659
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,870
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 865
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 69,713
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 421,777
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 27
X. Úrokové výnosy (662) 27
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,644
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 110
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,534
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,617
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 67,096
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 14,726
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,370
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • IČO :31377157 TIN: 2020320104 DIČ: SK2020320104
 • Sídlo: DELTES, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 23.06.2004
  Ing. Karol Kolada Bratislava 831 01 14.01.2008
  Ing. Mgr. Peter Kolada Bratislava - Staré mesto 811 03 22.12.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marta Bútorová 1 539 € (22.7%) Cígeľská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Karol Kolada 3 694 € (54.5%) Bratislava 831 01
  Ing. Mgr. Peter Kolada 1 539 € (22.7%) Bratislava - Staré mesto 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.01.2017Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Peter Kolada Palisády 17 Bratislava - Staré mesto 811 03 Vznik funkcie: 22.12.2016
   12.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06
   05.08.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   DELTES spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe energetické zariadenia, bleskozvody, oznamovacie zariadenia, trakcie MHD
   projektovanie elektrických zariadení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia