Vytvořte fakturu

DELTES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DELTES
IČO 31377157
TIN 2020320104
DIČ SK2020320104
Datum vytvoření 04 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTES
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 196 659 €
Zisk 10 549 €
Kapitál 145 676 €
Vlastní kapitál 67 919 €
Kontaktní informace
Email deltes@deltes.sk
Telefon(y) 0244635331, 0244635332, 0918514393
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,561
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 144,078
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 48,374
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,865
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,827
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 148,639
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,487
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,042
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,124
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,549
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,152
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 307
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 83,104
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,166
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 27,953
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,893
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,092
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,741
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 196,659
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 196,658
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 181,587
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,477
C. Služby (účtová skupina 51) 47,911
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 111,040
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,344
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,193
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 11,006
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 616
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,072
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 141,270
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 28
X. Úrokové výnosy (662) 28
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 896
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 896
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -868
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,204
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,655
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377157 TIN: 2020320104 DIČ: SK2020320104
 • Sídlo: DELTES, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 23.06.2004
  Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01 14.01.2008
  Ing. Marian Rybár Budatínska 47 Bratislava 851 06 15.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marta Bútorová 1 539 € (22.7%) Cígeľská 6 Bratislava 831 06
  Ing. Karol Kolada 3 694 € (54.5%) L. Dérera 4 Bratislava 831 01
  Ing. Marian Rybár 1 539 € (22.7%) Budatínska 47 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   26.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Rybár Budatínska 47 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.12.2010
   25.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   12.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   11.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   13.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   12.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 14.01.2008
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06
   Ing. Marian Rybár Budatínska 47 Bratislava 851 06
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   09.09.2005Zrušeny spoločníci:
   DOPRAVOPROJEKT, a.s. IČO: 31 322 000 Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Urban Pečnianska 27 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.06.2004
   05.08.2004Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Bútorová Cígeľská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.06.2004
   Richard Urban Pečnianska 27 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.06.2004
   04.08.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Grohman Žitavská 2 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   06.08.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Noví spoločníci:
   DOPRAVOPROJEKT, a.s. IČO: 31 322 000 Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Grohman Žitavská 2 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   05.08.1998Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Trajekt, spol. s r.o. IČO: 35 712 210 Račianska 30/A Bratislava
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Trajekt, spol. s r.o. IČO: 35 712 210 Račianska 30/A Bratislava
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   DELTES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe energetické zariadenia, bleskozvody, oznamovacie zariadenia, trakcie MHD
   projektovanie elektrických zariadení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   elektroinštalatérstvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Kolada L. Dérera 4 Bratislava 831 01
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. František Vachálek Kvetná 6 Zohor 900 51