Vytvořte fakturu

B & S Immobilienholding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B & S Immobilienholding
IČO 31377289
TIN 2020302977
DIČ SK2020302977
Datum vytvoření 17 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & S Immobilienholding
Stará Vajnorská 90
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 749 €
Zisk -361 159 €
Kapitál 3 616 158 €
Vlastní kapitál -122 356 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244441193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,337,662
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,006,301
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,006,301
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,090,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,912,393
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,397
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,005
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 328,361
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 303,417
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 302,409
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 302,409
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,944
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,911
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,000
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,337,662
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 146,053
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 146,053
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 61,173
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,605
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,605
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 75,503
2. Ostatní fondy (427, 42X) 75,503
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -573,535
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 945,580
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,519,115
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -361,159
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,975,022
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,567,761
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,567,761
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 388,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 269,984
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,984
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,324
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,993
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,993
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,750
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 106,749
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 106,749
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 370,938
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,869
D. Služby (účtová skupina 51) 166,288
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,102
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,673
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,006
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -264,189
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -82,408
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96,010
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 95,614
2. Ostatní náklady (562A) 95,614
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 396
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96,009
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -360,198
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -361,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377289 TIN: 2020302977 DIČ: SK2020302977
 • Sídlo: B & S Immobilienholding, Stará Vajnorská 90, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01 05.09.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. 0 € (0%) Wien 1230 Rakúska republika
  Ing. Reiner Roschütz 14 605 € (10%) Wien 1130 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   28.11.2012Zrušené sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   18.06.2003Noví spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Grauertgasse 9 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.2001
   17.06.2003Zrušeny spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01
   01.02.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Gondová Černyševského 35 Bratislava 851 01
   16.09.2001Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Oliver Korec Šintavská 22 Bratislava 851 05
   03.04.1997Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   ALLGRAFIA Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Oliver Korec Šintavská 22 Bratislava 851 05
   02.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Kosatcová 37 Bratislava 841 07
   22.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   21.05.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Weidlichgasse 25 Wien 1130 Rakúska republika
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   B & S Immobilienholding, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Reiner Roschütz Ges.m.b.H., Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Ing. Reiner Roschütz Hebbelplatz 7 Wien 1100 Östereich
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Kosatcová 37 Bratislava 841 07