Vytvořte fakturu

GAUDEAMUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GAUDEAMUS
IČO 31377491
TIN 2020821154
Datum vytvoření 17 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAUDEAMUS
Nejedlého 23
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 555 €
Zisk 5 687 €
Kapitál 94 798 €
Vlastní kapitál 88 886 €
Kontaktní informace
Email gaudeamus@dudva.sk
Telefon(y) 0245520983, 0245525772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 619
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,080
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,098
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95,306
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 102,699
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,573
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,105
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 81,142
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,687
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,126
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,126
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,325
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,801
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 226,555
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,630
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173,925
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 219,024
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,220
C. Služby (účtová skupina 51) 60,557
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 139,927
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 84
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 236
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,531
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,147
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 217
X. Úrokové výnosy (662) 203
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 14
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 476
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 476
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -259
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,272
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,585
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,687
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4167776.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377491 TIN: 2020821154
 • Sídlo: GAUDEAMUS, Nejedlého 23, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01 17.08.1994
  Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03 17.08.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zlatica Mravcová 3 319 € (50%) Hanulova 1 Bratislava 841 01
  Ing. Silvia Šablicová 3 319 € (50%) Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Jazdecká 18/389 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   01.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.08.1994
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.08.1994
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   10.11.1998Nové sidlo:
   Nejedlého 23 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Riazanská 26 Bratislava 831 03
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Hanulova 1 Bratislava
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   GAUDEAMUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   vyučovanie v oblasti ekonomiky
   vzdelávacia a výchovná činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie obchodu
   konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zlatica Mravcová Hanulova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Silvia Šablicová Hanulova 1 Bratislava