Vytvořte fakturu

Matrolan - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Matrolan
IČO 31377629
TIN 2020334008
DIČ SK2020334008
Datum vytvoření 17 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Matrolan
Pri vinohradoch 152
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 360 €
Zisk -533 €
Kapitál 62 802 €
Vlastní kapitál 60 982 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244882183
Mobile(y) +421948196611, +421948073388, +421904454364, +421903610221
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 62,365
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,926
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,477
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,429
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,429
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -952
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,449
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 303
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 439
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,365
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,449
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,011
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,011
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -533
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,916
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,729
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,360
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 9,360
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,865
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,755
D. Služby (účtová skupina 51) 6,437
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 319
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 354
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,168
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 427
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -533
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015