Vytvořte fakturu

ZIMENCORP. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ZIMENCORP.
IČO 31377645
TIN 2020854682
Datum vytvoření 19 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIMENCORP.
Haydnova 11
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 1 521 €
Vlastní kapitál 1 521 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,521
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,521
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,521
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,041
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 390
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,508
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4256914.tif
Date of updating data: 06.08.2015