Vytvořte fakturu

PHARMALEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PHARMALEK
IČO 31377815
TIN 2020889750
DIČ SK2020889750
Datum vytvoření 22 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMALEK
Laurinská 21
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 585 €
Zisk 862 €
Kapitál 123 948 €
Vlastní kapitál 15 621 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 64,763
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 36,745
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,749
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,100
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,041
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,863
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,483
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 638
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,344
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 862
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,380
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,378
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,302
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,591
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,647
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,246
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,818
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 90,585
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 90,549
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 85,767
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,336
C. Služby (účtová skupina 51) 31,269
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,108
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 899
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,108
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,584
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,818
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,944
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,996
M. Úrokové náklady (562) 1,047
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,949
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,995
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,823
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 862
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31377815 TIN: 2020889750 DIČ: SK2020889750
 • Sídlo: PHARMALEK, Laurinská 21, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PaedDr. Ivana Vadňalová Lubinská 18 Bratislava 811 03 22.08.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Jozef Farkašovský 3 319 € (50%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
  ALEVI s. r. o. 3 319 € (50%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2013Noví spoločníci:
   ALEVI s. r. o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ivana Vadňalová Lubinská 18 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1994
   04.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Vaša lekáreň, s.r.o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.08.1994
   21.04.2011Nové sidlo:
   Laurinská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Vaša lekáreň, s.r.o. Ľubinská 18 Bratislava 811 03
   20.04.2011Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   24.02.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 22.08.1994
   23.02.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   PHARMALEK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo nám 1 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   JUDr. Viliam Vadňal Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.03.1998Zrušené obchodné meno:
   KUPČULÁK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Žabí majer Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Urxova 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   22.08.1994Nové obchodné meno:
   KUPČULÁK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Žabí majer Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Urxova 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ružena Bartošová Vajnorská 15 Bratislava 831 02
   Ing. Edita Kmeťková Beniakova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava 821 03