Vytvořte fakturu

BB SERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název BB SERVICE
IČO 31378013
TIN 2020909055
Datum vytvoření 16 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BB SERVICE
Humenské námestie 1
85107
Bratislava
Financial information
Zisk -683 €
Kapitál 25 981 €
Vlastní kapitál 25 981 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,099
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,099
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,620
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,988
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 479
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 479
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 205
C. Služby (účtová skupina 51) 120
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -205
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -120
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -203
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -683
Date of updating data: 25.04.2016
Files
4225177.tif
Date of updating data: 25.04.2016