Vytvořte fakturu

FORMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FORMA
IČO 31378064
TIN 2020303098
DIČ SK2020303098
Datum vytvoření 25 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORMA
Čajkovského 4
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 228 €
Zisk 1 665 €
Kapitál 52 683 €
Vlastní kapitál 39 792 €
Kontaktní informace
Email forma@forma.sk
webové stránky http://www.forma.sk
Telefon(y) +421252623151, +421252623152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 26,577
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,575
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,837
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,655
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,522
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,133
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,232
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,456
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 683
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,469
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,665
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,776
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 485
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,291
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,574
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,014
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,874
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,829
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,228
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 94,214
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 90,951
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Služby (účtová skupina 51) 41,078
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,062
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 853
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,429
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 420
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,277
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,027
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 652
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 650
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -652
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,625
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378064 TIN: 2020303098 DIČ: SK2020303098
 • Sídlo: FORMA, Čajkovského 4, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Srpen 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zdenko Tholt 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt Svetlá 5 Bratislava 811 02
   13.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Martinengova 3 Bratislava 811 03
   04.10.2000Nové sidlo:
   Čajkovského 4 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   03.10.2000Zrušené sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 03
   09.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Martinengova 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   08.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Drotárska 49 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   28.04.1997Nové sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 03
   27.04.1997Zrušené sidlo:
   Búdková 33 Bratislava 811 03
   22.01.1996Nové sidlo:
   Búdková 33 Bratislava 811 03
   21.01.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   25.08.1994Nové obchodné meno:
   FORMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   vývoj technických doplnkov výpočtovej techniky
   predaj technických doplnkov výpočtovej techniky
   počítačová sadzba a predtlačová príprava dokumentov a publikácií
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Zdenko Tholt st. Drotárska 49 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Tholt ml. Svetlá 5 Bratislava 811 02