Vytvořte fakturu

UGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Obchodní název UGN
IČO 31378293
TIN 2020926743
DIČ SK2020926743
Datum vytvoření 31 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UGN
Švermova 39
97645
Hronec
Financial information
Prodej a příjem 2 130 €
Zisk 235 €
Kapitál 2 558 €
Vlastní kapitál 1 964 €
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,268
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 634
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,268
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,798
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 99
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,771
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 235
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,066
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,048
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 533
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,500
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,130
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,130
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,331
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 511
C. Služby (účtová skupina 51) 675
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 92
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 799
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 944
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 715
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 235
Date of updating data: 19.09.2016
Date of updating data: 19.09.2016
 • IČO :31378293 TIN: 2020926743 DIČ: SK2020926743
 • Sídlo: UGN, Švermova 39, 97645, Hronec
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.12.2012Nové obchodné meno:
   UGN s. r. o.
   Nové sidlo:
   Švermova 39 Hronec 976 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Pobožný MPČĽ 40 Brezno 977 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Pobožný MPČĽ 40 Brezno 977 03 Vznik funkcie: 13.11.2012
   31.08.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
   marketing-prieskum trhu a vyhodnocovanie trhu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ