Vytvořte fakturu

PC - SYSTEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název PC - SYSTEM
IČO 31378307
TIN 2020353698
DIČ SK2020353698
Datum vytvoření 24 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC - SYSTEM
Odeská 38
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 528 €
Zisk -2 248 €
Kapitál 20 282 €
Vlastní kapitál -24 964 €
Kontaktní informace
Email pcsystem@pc-system.sk
Telefon(y) 0903228010, 0903448010, 0905998010
Mobile(y) +421903228010, +421905998010, 0903228010, 0905998010
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,608
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,608
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,608
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,853
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,913
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,461
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,471
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,381
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,243
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,248
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,932
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,330
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,602
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,739
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 577
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,156
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,130
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,528
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,590
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,938
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 49,643
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 24,321
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,066
C. Služby (účtová skupina 51) 6,052
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,985
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,645
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 205
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -115
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,089
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,173
M. Úrokové náklady (562) 166
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,007
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,173
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,288
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,248
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016