Vytvořte fakturu

STUDIO DESIGNO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STUDIO DESIGNO
IČO 31378323
TIN 2020329905
DIČ SK2020329905
Datum vytvoření 23 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIO DESIGNO
Úzka 15
90042
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 318 €
Zisk 16 245 €
Kapitál 58 041 €
Vlastní kapitál 31 779 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,581
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 612
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,649
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,320
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 66,581
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,024
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,808
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,245
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,557
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 210
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,347
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,462
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 12,428
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,318
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 765
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,520
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,334
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 505
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 12,483
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 103
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 228
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,984
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,282
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,891
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,646
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,245
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378323 TIN: 2020329905 DIČ: SK2020329905
 • Sídlo: STUDIO DESIGNO, Úzka 15, 90042, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09 17.11.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marek Skripeň 6 639 € (100%) Tekovská 7 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2011Nové sidlo:
   Úzka 15 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   02.12.2006Nové sidlo:
   Bazová 9 Bratislava 821 08
   01.12.2006Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   17.11.1999Nové sidlo:
   Kúpeľná 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.11.1999Zrušené sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Geologická 22 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   16.05.1995Nové predmety činnosti:
   výroba hier a hračiek
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 821 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   23.08.1994Nové obchodné meno:
   STUDIO DESIGNO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dizajnérstvo v oblasti spotrebných a priemyselných výrobkov a interiérov a výroba modelov a prototypov okrem činností podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších zmien a doplnkov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Bohumil Lukáč Novackého 3 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Pakši Sadová 7 Piešťany 921 01
   Ing. Marek Skripeň Tekovská 7 Bratislava 821 09