Vytvořte fakturu

BONA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BONA SLOVAKIA
IČO 31378366
TIN 2020347582
DIČ SK2020347582
Datum vytvoření 24 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONA SLOVAKIA
Nobelova 9
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 986 €
Zisk -737 €
Kapitál 64 047 €
Vlastní kapitál 5 686 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462242, 0263835556
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,157
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,710
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,818
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,170
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,468
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,975
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,949
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,268
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -737
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,026
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,852
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 15,660
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,514
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,408
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,135
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,921
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,986
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 42,943
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,633
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,057
C. Služby (účtová skupina 51) 15,476
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,603
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 473
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,268
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 756
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 353
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,410
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 130
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 223
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378366 TIN: 2020347582 DIČ: SK2020347582
 • Sídlo: BONA SLOVAKIA, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 24.08.1994
  Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 24.08.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Janka Hazlingerová 3 983 € (40%) Čapkova 8 Bratislava 811 04
  Ing. Štefan Gábel 3 983 € (40%) Palkovičova 10 Bratislava 821 08
  Ing. Emil Števo 996 € (10%) Bratislava
  Lýdia Szabová 996 € (10%) Beňadická 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   18.05.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   17.05.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   11.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   10.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   08.04.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   28.01.1998Nové sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   22.05.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   BONA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 3 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava
   Lýdia Szabová Beňadická 3 Bratislava
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gábel Palkovičova 10 Bratislava 821 08
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04