Vytvořte fakturu

FINET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINET
IČO 31378391
TIN 2020320214
DIČ SK2020320214
Datum vytvoření 26 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINET
Kominárska 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 194 €
Zisk 6 837 €
Kapitál 25 202 €
Vlastní kapitál 4 748 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255565146
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,686
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,738
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,734
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,585
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,347
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,017
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,255
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,837
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,149
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,093
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,880
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,359
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,948
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 83,194
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 300
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 82,894
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,975
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 865
C. Služby (účtová skupina 51) 38,344
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,153
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 243
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,909
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,219
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 43,985
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 292
M. Úrokové náklady (562) 162
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -292
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,927
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,090
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,837
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378391 TIN: 2020320214 DIČ: SK2020320214
 • Sídlo: FINET, Kominárska 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 26.08.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Emília Rybárová 3 917 € (59%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  MUDr. Anna Rybárová 2 723 € (41%) Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Anna Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.09.2010Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 26.08.1994
   28.09.2010Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   30.04.2005Noví spoločníci:
   Eva Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   29.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 26.08.1994
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   FINET, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Rybárová Jasencová 27/6811 Bratislava 841 07
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   19.01.1996Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   18.01.1996Zrušené sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   Finet s.r.o.
   Nové sidlo:
   Teslova 26 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - management
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   školenia v oblasti účtovníctva, analýz, práca s osobným počítačom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vydavateľská činnosť - neperiodická tlač
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Rybár , CSc. Jasovská 2 Bratislava
   Ing. Emília Rybárová Jasovská 2 Bratislava