Vytvořte fakturu

IWW Residence - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2015
Basic information
Obchodní název IWW Residence
IČO 31378455
Datum vytvoření 30 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IWW Residence
Nevädzová 6E
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 654 €
Zisk -12 810 €
Kapitál 5 795 €
Vlastní kapitál -63 733 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253411670
Date of updating data: 14.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,836,051
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 73,378
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 73,378
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 67
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 73,311
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,762,594
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 54,129
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,129
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 189
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,690,000
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,690,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,276
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 321
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 79
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 79
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,051
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -76,543
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 99
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 893
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 893
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -71,696
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -71,696
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,810
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,912,594
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 612,840
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 612,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,299,754
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,206,781
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,206,781
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,890
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,083
Date of updating data: 14.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 122
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,654
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 122
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,133
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 399
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,805
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,192
D. Služby (účtová skupina 51) 20,315
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 189
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,151
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,252
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 701
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 701
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,850
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,810
Date of updating data: 14.10.2015
Date of updating data: 14.10.2015