Vytvořte fakturu

BIC ACCOUNT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIC ACCOUNT
IČO 31378463
TIN 2020320313
DIČ SK2020320313
Datum vytvoření 26 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIC ACCOUNT
Zochova 5
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 883 €
Zisk -25 910 €
Kapitál 61 233 €
Vlastní kapitál 45 279 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254417660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,601
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,601
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,601
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,117
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,535
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,718
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,369
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,976
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,910
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,349
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 252
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,539
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,618
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,623
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,987
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,311
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,883
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 56,713
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,989
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,155
C. Služby (účtová skupina 51) 13,446
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,321
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 427
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,720
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,920
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,106
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,112
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 136
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -135
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,241
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,669
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,910
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378463 TIN: 2020320313 DIČ: SK2020320313
 • Sídlo: BIC ACCOUNT, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02 22.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Pavlík 6 639 € (100%) Tichá 4 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.08.2005Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava 811 03
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava 811 02
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   03.11.1997Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   02.11.1997Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   26.08.1994Nové obchodné meno:
   BIC ACCOUNT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenková 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pavlík Tichá 4 Bratislava