Vytvořte fakturu

PAMA TREND a - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PAMA TREND a
IČO 31378536
TIN 2020334074
DIČ SK2020334074
Datum vytvoření 06 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMA TREND a
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 917 €
Zisk -3 868 €
Kapitál 70 011 €
Vlastní kapitál 7 076 €
Kontaktní informace
Email pama@pama-uctovnik.sk
Telefon(y) 0243421427, 0243425898
Fax(y) 0243415260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,621
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,050
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,050
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,050
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,381
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,549
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,859
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,859
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 29
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,661
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,832
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,739
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,093
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 190
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,621
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,218
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,727
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,280
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,280
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,868
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,403
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 868
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 868
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,357
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,147
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,147
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,666
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,335
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,689
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 133,398
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 140,917
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,398
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,519
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,367
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,638
D. Služby (účtová skupina 51) 54,132
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,500
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,411
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,455
4. Sociální náklady (527, 528) 2,634
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 704
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,801
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,801
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,592
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,276
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 874
2. Ostatní náklady (562A) 874
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,402
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,276
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,142
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,142
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378536 TIN: 2020334074 DIČ: SK2020334074
 • Sídlo: PAMA TREND a, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava 28.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Marcinkovič 6 639 € (100%) Tupého 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2004Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   26.10.2004Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   13.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horniak Latorická 21 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   06.09.1994Nové obchodné meno:
   PAMA TREND a spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v nákupe a predaji tovarov
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lichardus Stropkovská 3 Bratislava
   Ladislav Marcinkovič Tupého 7 Bratislava
   Ing. Peter Volek Herlianska 36 Bratislava