Vytvořte fakturu

ORIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORIN
IČO 31378579
TIN 2020854968
Datum vytvoření 05 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORIN
Kpt.Nálepku 1770/14
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 607 €
Zisk -2 070 €
Kapitál 8 904 €
Vlastní kapitál 7 949 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424420243
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,378
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 440
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,782
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,378
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,880
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 647
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,070
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,498
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,213
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 659
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 272
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,607
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,605
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,137
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115
C. Služby (účtová skupina 51) 614
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,358
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,530
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,876
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,590
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,070
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378579 TIN: 2020854968
 • Sídlo: ORIN, Kpt.Nálepku 1770/14, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.2004Nové sidlo:
   Kpt.Nálepku 1770/14 Dubnica nad Váhom
   20.06.2004Zrušené sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   23.04.1999Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   22.04.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   16.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Zahradníková Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   15.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   ORIN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   poradenstvo v oblasti obchodu služieb, prenájme strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vít Gajdošech , CSc. ul. SNP 6/44 Nová Dubnica
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Zahradník Trenčianska 726/64 Nová Dubnica