Vytvořte fakturu

DOMINANZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMINANZ
IČO 31378617
TIN 2020353720
DIČ SK2020353720
Datum vytvoření 05 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMINANZ
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 649 231 €
Zisk 136 254 €
Kapitál 429 089 €
Vlastní kapitál 309 483 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263536424, 0263536425
Fax(y) 0263536426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 431,088
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,687
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,909
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -847
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -847
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 78,277
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 78,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,277
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,998
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,998
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 318,481
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 177
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 318,304
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,492
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,813
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,679
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 431,088
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,817
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,289
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,193
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,193
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,411
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 9,411
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 203,030
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 203,030
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 136,254
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,884
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,906
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 495
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,411
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,231
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,930
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,930
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,412
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,461
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,191
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,237
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,747
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,747
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,387
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 653,951
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 649,231
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,245
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 644,896
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,198
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,095
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,825
D. Služby (účtová skupina 51) 288,191
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 136,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,099
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,255
4. Sociální náklady (527, 528) 3,594
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,089
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,795
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,795
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 255
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,033
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 329,030
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,721
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,721
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,721
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,978
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatní náklady (562A) 4
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,971
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 174,776
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,522
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 38,522
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 136,254
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378617 TIN: 2020353720 DIČ: SK2020353720
 • Sídlo: DOMINANZ, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava 04.11.1996
  Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 11.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dag Ulehla 2 822 € (42.5%) Mišíkova 1 Bratislava
  Ing. Ladislav Domin 2 822 € (42.5%) Majcichov 627 Majcichov 919 22
  Ing. Maroš Majerčík 996 € (15%) Na Predmostí 4 Nitra 949 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Majerčík Na Predmostí 4 Nitra 949 01
   30.09.2012Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   29.09.2012Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   31.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Domin Majcichov 627 Majcichov 919 22 Vznik funkcie: 11.07.2012
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Domin 627 Majcichov 919 22
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Domin Nová 441/14 Veľké Bielice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Ing. Štefan Frank Rostovská 9 Bratislava
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   DOMINANZ spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   05.09.1994Nové obchodné meno:
   RASAX-PLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom výpočtovej techniky, softwaru a strojového času
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, školiace služby v oblasti výpočtovej techniky, softwarový servis
   prenájom a sprostredkovanie strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   reklamné činnosti
   výskum trhu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RASAX spol. s r.o. Letná 27 Košice
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava
   Ing. Dag Ulehla Mišíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Frank Smolenická 2 Bratislava