Vytvořte fakturu

MK VIDEO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MK VIDEO
IČO 31378897
TIN 2020334140
DIČ SK2020334140
Datum vytvoření 09 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK VIDEO
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 888 €
Zisk 3 555 €
Kapitál 108 125 €
Vlastní kapitál 58 558 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244259143
Fax(y) 0244259143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,737
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,737
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 71
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,666
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,015
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,551
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 285
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 285
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,266
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,464
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,659
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,805
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,391
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 12,391
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,351
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 17,399
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,094
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,085
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -991
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,555
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,749
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,200
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,793
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 7,793
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,407
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,549
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 414
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 414
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 559
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 581
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 715
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,180
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 43
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 129,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 133,888
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,720
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 168
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,148
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,199
D. Služby (účtová skupina 51) 80,152
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,304
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,149
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,380
4. Sociální náklady (527, 528) 775
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,900
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,900
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,740
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,369
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 356
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 356
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 356
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,717
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,162
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,162
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,555
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378897 TIN: 2020334140 DIČ: SK2020334140
 • Sídlo: MK VIDEO, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21 20.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Mikušovič 6 639 € (100%) Zuby 13 Svätý Jur 900 21
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Mikušovič Zuby 13 Svätý Jur 900 21
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   výroba videa
   výroba filmov
   vydavateľská činnosť
   06.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   natáčanie videokamerou rodinných a spoločenských udalostí
   02.11.1994Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   01.11.1994Zrušené sidlo:
   Jasovská 47 Bratislava 851 07
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   MK VIDEO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   natáčanie videokamerou rodinných a spoločenských udalostí
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Mikušovič Jasovská 47 Bratislava