Vytvořte fakturu

SKV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SKV
IČO 31378943
TIN 2020926809
Datum vytvoření 08 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKV
Ševčenkova 27
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 168 €
Zisk 97 €
Kapitál 6 476 €
Vlastní kapitál -24 361 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903419147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,264
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 207
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,191
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,264
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,263
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,331
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 97
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,527
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,527
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,140
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,434
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 594
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,179
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,989
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,705
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,739
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,278
C. Služby (účtová skupina 51) 4,488
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,272
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 260
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 457
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,463
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,663
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 886
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 886
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -886
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 577
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 97
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31378943 TIN: 2020926809
 • Sídlo: SKV, Ševčenkova 27, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 31.01.2002
  Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava 31.01.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Čerevka 1 992 € (30%) Kolískova 12 Bratislava
  Svetlana Bundzelová 1 992 € (30%) Adámiho 10 Bratislava
  Katarína Čerevková 2 656 € (40%) Kuklovská 82 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava
   Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Chvostek Vigľašská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   Svetlana Bundzelová Adámiho 10 Bratislava
   Ľubomír Chvostek Vigľašská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava
   Katarína Čerevková Kuklovská 82 Bratislava
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   08.09.1994Nové obchodné meno:
   SKV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomickej agendy
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie biliardových stolov a nevýherných hracích automatov
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Svetlana Bundzelová Ševčenkova 27 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Čerevka Kolískova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Katarína Čerevková Vyšehradská 5 Bratislava 851 06