Vytvořte fakturu

General Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název General Trade
IČO 31379001
TIN 2020337341
DIČ SK2020337341
Datum vytvoření 13 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo General Trade
Alstrova 6477/202
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 771 €
Zisk 18 644 €
Kapitál 439 256 €
Vlastní kapitál 328 037 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244880991, 0244886159
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 439,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 340,708
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 340,708
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,624
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 325,084
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,305
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,756
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -528
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -528
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,284
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,549
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 896
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,653
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,460
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 439,473
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,178
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 57,692
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 57,692
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,845
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,845
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 257,997
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 257,997
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,295
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 96,795
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 817
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,976
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,002
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,500
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,771
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,771
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,320
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,451
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,475
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,121
D. Služby (účtová skupina 51) 9,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 876
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,682
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,682
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,758
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,296
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,612
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,349
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 8,330
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 8,330
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,781
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,781
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,568
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,220
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,220
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379001 TIN: 2020337341 DIČ: SK2020337341
 • Sídlo: General Trade, Alstrova 6477/202, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Andrea Koronciová Mierová 26 Tornaľa 982 01 16.04.2012
  Dr. Vito Bovoli Alstrova 202 Bratislava 831 06 03.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PANO S.R.L. 57 692 € (100%) Cavezzo 410 32 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Dr. Vito Bovoli Alstrova 202 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 03.02.2014
   24.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivica Toman Brače Banas 71 Josipovac Chorvátska republika Vznik funkcie: 11.10.2011
   02.08.2012Noví spoločníci:
   PANO S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Talianska republika
   01.08.2012Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   28.04.2012Nové sidlo:
   Alstrova 6477/202 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Koronciová Mierová 26 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 16.04.2012
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Knížkova dol. 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Páleníková Kopčianska 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.10.2011
   15.11.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
   poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
   kuriérske služby
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie poštových služieb
   finančný leasing
   faktoring a forfaiting
   donášková služba
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Páleníková Kopčianska 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 11.10.2011
   Mgr. Ivica Toman Brače Banas 71 Josipovac Chorvátska republika Vznik funkcie: 11.10.2011
   14.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   14.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   administratívne služby
   prenájom hnuteľných vecí
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vito Bovoli Via Puianello 10/C Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Giorgio Guerra Via Gemito 3 Bologna Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Alstrova 202 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   GIORGIO GUERRA Somolického 3/820 Bratislava
   VITO BOVOLI Somolického 3/820 Bratislava
   19.12.1995Noví spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo 410 32 Taliansko
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Levizzano Talianko
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo Taliansko
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Castelvetro Taliansko
   23.03.1995Noví spoločníci:
   EDA PROGRAM S.R.L. Via Papazzoni 122 Cavezzo Taliansko
   Mirca Monticelli Via Puianello 10/c Castelvetro Taliansko
   22.03.1995Zrušeny spoločníci:
   VITO BOVOLI Vito Bovoli Somolického 3/820 Bratislava
   13.09.1994Nové obchodné meno:
   General Trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Knížkova dol. 2 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   VITO BOVOLI Vito Bovoli Somolického 3/820 Bratislava
   GIORGIO GUERRA Giorgio Guerra Somolického 3/820 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   GIORGIO GUERRA Somolického 3/820 Bratislava
   VITO BOVOLI Somolického 3/820 Bratislava