Vytvořte fakturu

ADATAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADATAS
IČO 31379052
TIN 2020867816
Datum vytvoření 12 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADATAS
Trnavská 7
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -4 464 €
Kapitál 84 464 €
Vlastní kapitál -324 848 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 80,728
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,723
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,723
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 9,958
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 765
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,607
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 786
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,821
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 67,099
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,722
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 398
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,728
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -329,312
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -398,207
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,553
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -402,760
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,464
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 410,040
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 397,735
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 397,002
12. Odložený daňový závazek (481A) 733
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,305
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,103
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,103
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,722
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,799
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,105
D. Služby (účtová skupina 51) 2,165
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 529
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,799
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,270
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -185
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,984
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015