Vytvořte fakturu

LUCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUCON
IČO 31379061
TIN 2020303230
DIČ SK2020303230
Datum vytvoření 12 Září 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo LUCON
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Zisk -383 €
Kapitál 135 233 €
Vlastní kapitál 128 308 €
Kontaktní informace
Email lukac1@slovanet.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 67,528
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 343
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 67,185
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,334
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 67,218
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 134,862
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,925
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 172,409
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 172,409
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,358
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,459
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -383
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,937
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,190
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 97
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 323
C. Služby (účtová skupina 51) 295
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 28
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -323
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -295
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -383
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -383
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015