Vytvořte fakturu

PROJEKT - ing. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROJEKT - ing.
IČO 31379079
TIN 2020337297
DIČ SK2020337297
Datum vytvoření 12 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJEKT - ing.
Horská 11
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 805 846 €
Zisk 49 834 €
Kapitál 260 511 €
Vlastní kapitál 63 085 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 335,366
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 214,080
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 214,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 101,855
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 92,529
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,773
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,177
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,177
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,114
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,433
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,681
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,513
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,013
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,366
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,919
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 29,891
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,890
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,890
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,834
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,447
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 215,126
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,422
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,422
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 142,123
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,144
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,903
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,534
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,314
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,314
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 793,293
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 805,846
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,089
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 714,204
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,334
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 740,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 76,516
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,013
D. Služby (účtová skupina 51) 380,627
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 117,114
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,056
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,421
4. Sociální náklady (527, 528) 2,637
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,753
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,431
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,431
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,528
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,738
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,840
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 229,137
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -281
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,005
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,171
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,171
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379079 TIN: 2020337297 DIČ: SK2020337297
 • Sídlo: PROJEKT - ing., Horská 11, 83152, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 12.09.1994
  Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 12.09.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. 3 320 € (50%) Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
  Ing. Rastislav Marko 3 320 € (50%) Martinengova 4 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2012Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 52
   10.12.2012Zrušené sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   15.10.2011Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   14.10.2011Zrušené sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.09.1994
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.09.1994
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   27.04.2000Nové sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   A.S.PROJEKT - ing., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01