Vytvořte fakturu

MOSTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MOSTEX
IČO 31379125
TIN 2020329927
DIČ SK2020329927
Datum vytvoření 13 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSTEX
Černockého 6
83153
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 493 €
Zisk -156 €
Kapitál 63 603 €
Vlastní kapitál 8 700 €
Kontaktní informace
Email mostex@mostex.sk
webové stránky http://www.mostex.sk
Telefon(y) +421244884484
Fax(y) 0244884484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 87,108
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,900
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,900
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,900
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,142
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 43,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,318
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,824
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,774
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 66
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,108
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,544
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 113,271
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -111,210
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,174
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -124,384
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,564
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,100
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,100
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,989
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 215
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 117
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,319
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -15,600
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 144,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 144,009
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 175
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,035
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 106,092
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,224
D. Služby (účtová skupina 51) 26,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,593
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,551
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,036
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 544
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 458
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 147
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 147
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -156
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015