Vytvořte fakturu

SIGNUM Ltd - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Obchodní název SIGNUM Ltd
IČO 31379281
TIN 2020303538
DIČ SK2020303538
Datum vytvoření 13 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGNUM Ltd
Rázusova 125
09301
Vranov nad Topľou
Financial information
Prodej a příjem 2 654 €
Zisk 1 145 €
Kapitál 3 298 465 €
Vlastní kapitál 15 575 €
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,448,002
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,448,002
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,474
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 771,037
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 437
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,219,476
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,719
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,935
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,145
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,202,757
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,970,002
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 232,755
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 231,264
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,491
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,654
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,654
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 185
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11
C. Služby (účtová skupina 51) 39
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,469
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,604
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 367
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 367
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -363
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,106
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,145
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015