Vytvořte fakturu

FITCENTRUM W.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FITCENTRUM W.M.
IČO 31379401
TIN 2020867871
Datum vytvoření 20 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FITCENTRUM W.M.
Tbiliská 15/A
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 857 €
Zisk -37 949 €
Kapitál 306 522 €
Vlastní kapitál -23 709 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244871165, 0254411815
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 238,965
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 238,215
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,731
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,333
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,321
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 277,298
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,660
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 36,924
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 36,924
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,905
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 175
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -66,715
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,949
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 338,958
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,680
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 287,345
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,493
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,974
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,576
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233,302
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,791
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,857
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,104
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,353
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,890
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 22,510
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,021
C. Služby (účtová skupina 51) 10,981
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,198
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,156
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,024
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,033
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,008
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 436
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 436
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -436
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,469
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37,949
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379401 TIN: 2020867871
 • Sídlo: FITCENTRUM W.M., Tbiliská 15/A, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 20.09.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Šrott 6 639 € (100%) Potočná 4 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2015Nové sidlo:
   Tbiliská 15/A Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šrott Potočná 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.09.1994
   03.02.2015Zrušené sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   12.01.2004Nové predmety činnosti:
   holičstvo a kaderníctvo
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   upratovacie a čistiace práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner a cvičiteľ kulturistiky a fitnes
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1994
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   05.06.2001Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Hanácka 2 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   26.02.1996Noví spoločníci:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Goridková Gelnická 18 Bratislava
   25.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   20.09.1994Nové obchodné meno:
   FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 34 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii dospelých a deti
   maloobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Šrott Gelnická 14 Bratislava
   Katarína Wagnerová Račianska 63 Bratislava