Vytvořte fakturu

Metalia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Metalia
IČO 31379486
TIN 2020346306
DIČ SK2020346306
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Metalia
Pieskovcová 44
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 426 250 €
Zisk 5 770 €
Kapitál 469 436 €
Vlastní kapitál 296 654 €
Kontaktní informace
Email info@metalia.sk
Telefon(y) 0243636194, 0915772821, 0915772822, 0243636195, 0243636196, 0243636197
Mobile(y) 0908678887, 0915650421, 0915772821, 0915772822
Fax(y) 0243636197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 417,558
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 416,325
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 146,278
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 146,278
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 215,736
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 206,569
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,569
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,595
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,572
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 54,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,073
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,238
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,233
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 417,558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,425
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,776
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 150,601
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 150,601
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,770
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,133
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 273
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 273
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,540
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 93,142
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,142
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 769
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,869
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,971
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,185
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 424,566
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 426,250
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 424,566
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,684
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 191,898
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,530
D. Služby (účtová skupina 51) 115,721
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 74,094
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,792
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,357
4. Sociální náklady (527, 528) 1,945
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,142
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,463
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XII. Kurzové zisky (663) 20
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 115
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,917
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,868
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,782
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,681
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,911
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,911
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379486 TIN: 2020346306 DIČ: SK2020346306
 • Sídlo: Metalia, Pieskovcová 44, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Mačica predseda Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 30.05.2006
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Metalia, a.s.
   Nové sidlo:
   Pieskovcová 44 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Mačica - predseda predstavenstva Pieskovcová 44 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2006