Vytvořte fakturu

UNESO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNESO
IČO 31379494
TIN 2020346317
DIČ SK2020346317
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNESO
Eisnerova 56
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 445 625 €
Zisk 2 190 €
Kapitál 168 898 €
Vlastní kapitál 10 394 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264770860, 0243413266
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 103,012
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 103,012
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,265
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 126,490
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,676
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,763
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,565
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 229,502
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,584
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,465
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,465
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,627
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 302
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,190
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,918
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,231
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 211,687
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,746
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,423
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,451
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 186,067
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 445,625
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 436,789
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 5,275
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,061
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 441,307
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 286,829
C. Služby (účtová skupina 51) 39,186
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 81,349
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,209
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,256
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,946
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,532
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,318
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,049
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,093
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 465
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 628
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,093
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,225
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,035
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379494 TIN: 2020346317 DIČ: SK2020346317
 • Sídlo: UNESO, Eisnerova 56, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07 16.05.2001
  Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05 30.11.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Gschwendt 4 216 € (49.8%) Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
  Marian Janotka 4 249 € (50.2%) Jamnického 18 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2004Nové sidlo:
   Eisnerova 56 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.11.2004
   03.12.2004Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   16.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
   15.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gschwendt - riaditeľ Hronská 16 Bratislava 821 07
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   16.12.1999Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Gschwendt - riaditeľ Hronská 16 Bratislava 821 07
   15.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roudiko Goguadze Latorická 14 Bratislava 821 07
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   17.09.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roudiko Goguadze Latorická 14 Bratislava 821 07
   16.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   12.01.1998Noví spoločníci:
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   11.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Boris Znamenský st. Weitgasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   UNESO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   predaj všetkého druhu tovaru v SR a ich vývoz a dovoz do SR, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Boris Znamenský st. Weitgasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava