Vytvořte fakturu

FOBIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOBIS
IČO 31379575
TIN 2020353819
DIČ SK2020353819
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOBIS
Barónka 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 958 €
Zisk -3 047 €
Kapitál 78 140 €
Vlastní kapitál -23 679 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903456758
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,426
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,316
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,316
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,776
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,540
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,458
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,458
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,696
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,234
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,462
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 51
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,426
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,726
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -123,261
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 345
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -123,606
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,047
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,152
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 360
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,697
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 958
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 118,057
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 67
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,232
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 95
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 95
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 69,794
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 70,958
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 69,794
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,699
D. Služby (účtová skupina 51) 11,664
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,937
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,720
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,763
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,763
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,062
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,944
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,431
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,087
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,047
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379575 TIN: 2020353819 DIČ: SK2020353819
 • Sídlo: FOBIS, Barónka 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 15.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Lednár 49 791 € (50%) Sklabinská 10 Bratislava 831 06
  Martin Lednár 49 791 € (50%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2007Nové sidlo:
   Barónka 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.06.2006
   30.04.2007Zrušené sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   08.07.2004Nové sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a údržba motorových vozidiel
   oprava karosérií
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   odťahová služba pre motorové vozidlá - tzv. nútený odťah
   kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 851 02
   Martin Lednár Vilová 25/2203 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   07.08.2003Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   06.08.2003Zrušené sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   FOBIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava