Vytvořte fakturu

IN SECURITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Obchodní název IN SECURITY
IČO 31379681
TIN 2020337352
DIČ SK2020337352
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN SECURITY
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 182 913 €
Zisk 46 188 €
Kapitál 1 529 519 €
Vlastní kapitál 65 813 €
Kontaktní informace
Email insecurity@stonline.sk
Telefon(y) 0252634704, 0220909021
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,381,445
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,381,445
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 57,574
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,428
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 112,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 40,921
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,789
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,571,873
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 112,001
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,351
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 55,822
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46,188
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,459,872
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,143
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,454,729
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,298
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 971
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,911
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,437,549
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 182,913
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 182,729
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 135,711
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,740
C. Služby (účtová skupina 51) 95,679
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,606
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,498
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,740
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,448
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,202
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,310
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 54
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -54
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 47,148
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 46,188
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016