Vytvořte fakturu

LIKO - S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIKO - S
IČO 31379702
TIN 2020346361
DIČ SK2020346361
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIKO - S
Polianky 5
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 516 968 €
Zisk 70 564 €
Kapitál 691 892 €
Vlastní kapitál 271 681 €
Kontaktní informace
Email info@liko-s.sk
webové stránky http://www.liko-s.sk;http://www.liko-s.cz/sk
Telefon(y) +421264285527
Mobile(y) +421903439114, +421903465916, +421903437855
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 689,121
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,749
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,749
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,866
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 656,575
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,441
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 215
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,226
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 642,929
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 609,507
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,731
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598,776
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 16,929
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,579
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,205
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,558
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,647
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 797
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 689,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,211
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 80,086
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,319
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,048
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,048
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,564
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 481,797
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,254
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,254
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 471,372
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 395,240
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,464
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,776
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,399
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,020
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,982
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,171
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,171
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 113
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 113
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,509,632
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,516,968
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,859
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,478,773
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,420,104
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,076
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,079,790
D. Služby (účtová skupina 51) 954,479
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 301,834
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 219,069
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,379
4. Sociální náklady (527, 528) 5,386
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,572
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,572
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,788
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,419
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,864
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 454,287
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 995
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 988
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 988
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,913
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 487
2. Ostatní náklady (562A) 487
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 890
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,536
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,918
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,946
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,382
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,382
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379702 TIN: 2020346361 DIČ: SK2020346361
 • Sídlo: LIKO - S, Polianky 5, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika 22.09.1997
  Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika 22.02.2011
  Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika 22.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  LIKO - S, a.s. 33 194 € (100%) Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   28.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   18.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika Vznik funkcie: 22.02.2011
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   07.12.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   06.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   28.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   27.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   12.06.2004Noví spoločníci:
   LIKO - S, a.s. IČO: 60 734 795 U Splavu 1419 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   11.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   22.04.2002Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.2002Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   02.03.2000Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   22.04.1998Nové obchodné meno:
   LIKO - S, spol. s r.o.
   21.04.1998Zrušené obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin