Vytvořte fakturu

IMMOINVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název IMMOINVEST
IČO 31379711
TIN 2020303307
DIČ SK2020303307
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMOINVEST
Cintorínska 3/a
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 480 304 €
Zisk -628 698 €
Kapitál 4 430 093 €
Vlastní kapitál -478 448 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232144335
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,227,685
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,227,685
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,685
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,300
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 70,059
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 149,031
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,448,985
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,192,998
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 409,696
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,007,190
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -628,698
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,641,983
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 45,784
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,556,856
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,833
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,225
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,526,798
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 39,343
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 480,304
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 418,732
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,572
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 885,848
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,817
C. Služby (účtová skupina 51) 126,308
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,615
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 690,235
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,873
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -405,544
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 239,607
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 125
X. Úrokové výnosy (662) 125
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 183,087
M. Úrokové náklady (562) 182,404
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 683
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182,962
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -588,506
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 40,192
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -628,698
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016