Vytvořte fakturu

ITEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název ITEM
IČO 31379796
TIN 2020353731
DIČ SK2020353731
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITEM
Kašmírska 37
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 192 554 €
Zisk 8 573 €
Kapitál 103 758 €
Vlastní kapitál 71 775 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903478630, +421905464279, +421905615544, +421905615545
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 73,887
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,253
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 137
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 137
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,241
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,660
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,660
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,581
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,875
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,985
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,890
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,634
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,634
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 73,887
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,228
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 48,345
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,573
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,659
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 340
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 340
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,783
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,537
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,561
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,456
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 982
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 982
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 203,150
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 192,554
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 108,336
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,158
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 86,405
D. Služby (účtová skupina 51) 25,504
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,300
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,539
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,315
4. Sociální náklady (527, 528) 2,446
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 411
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,326
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,608
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,585
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,528
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,955
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,955
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,573
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016