Vytvořte fakturu

Maxman Consultants - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Maxman Consultants
IČO 31379842
TIN 2020353808
DIČ SK2020353808
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Maxman Consultants
Vígľašská 12
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 582 490 €
Zisk 15 501 €
Kapitál 252 378 €
Vlastní kapitál 58 265 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252631515
Fax(y) 0252631552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 60,075
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 60,075
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,075
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 306,980
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 149,668
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,474
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 150,756
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 367,055
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,158
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,019
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,554
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,445
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,501
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 295,897
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 295,856
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 193,200
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,475
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,672
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,509
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 582,490
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 579,985
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,505
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 558,061
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,176
C. Služby (účtová skupina 51) 400,919
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 74,796
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,874
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,238
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,058
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 24,429
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,890
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 48
X. Úrokové výnosy (662) 25
XI. Kurzové zisky (663) 23
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,159
M. Úrokové náklady (562) 1,974
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,185
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,111
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,318
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,817
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379842 TIN: 2020353808 DIČ: SK2020353808
 • Sídlo: Maxman Consultants, Vígľašská 12, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 26.09.1994
  Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 30.09.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Peter Benkovič 3 253 € (49%) Vígľašská 12 Bratislava
  Mgr. Lukáš Bakoš 3 386 € (51%) Trenčianska 20 Bratislava 812 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 Vznik funkcie: 30.09.2010
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   18.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   13.08.2004Nové sidlo:
   Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   08.11.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   Maxman Consultants, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozvoji ľudí a organizácií
   konzultácie v rozvoji ľudí a organizácií
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava