Vytvořte fakturu

INTERAUDIT INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERAUDIT INTERNATIONAL
IČO 31379931
TIN 2020346383
DIČ SK2020346383
Datum vytvoření 26 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERAUDIT INTERNATIONAL
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 284 286 €
Zisk 19 633 €
Kapitál 165 708 €
Vlastní kapitál 48 576 €
Kontaktní informace
Email interaudit@interaudit.sk
webové stránky http://www.interaudit.sk
Telefon(y) +421243414334, +421243414336
Fax(y) 0243631595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 38,747
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 38,747
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,064
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,991
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 80,844
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,129
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 175,738
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,331
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,394
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,633
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,407
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,147
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 88,430
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,687
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,107
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,790
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,846
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 284,286
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 281,721
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,081
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 484
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 256,741
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,156
C. Služby (účtová skupina 51) 141,111
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 69,173
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,088
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,264
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 581
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,888
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,480
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,545
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,454
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 506
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 506
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -500
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,045
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,412
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379931 TIN: 2020346383 DIČ: SK2020346383
 • Sídlo: INTERAUDIT INTERNATIONAL, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01 04.11.2010
  Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany 31.07.2000
  Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec 01.02.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Dvorák 3 320 € (50%) Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
  Ing. Ján Užík 3 320 € (50%) P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   01.02.2001Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   31.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   výkon činnosti audítora
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   22.07.1999Noví spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava