Vytvořte fakturu

PORS-WEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PORS-WEST
IČO 31379940
TIN 2020312646
DIČ SK2020312646
Datum vytvoření 28 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORS-WEST
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 320 835 €
Zisk 55 694 €
Kapitál 841 047 €
Vlastní kapitál 820 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244259508, +421244452286, +421244454803, +421244455048
Mobile(y) +421902405961
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 898,107
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 333,317
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 333,317
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 158,669
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 159,687
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,961
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,393
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 450
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 450
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,111
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,499
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 552,832
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 551,136
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 397
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 345
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 52
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 898,107
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,176
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,611
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,611
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 711,179
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 711,179
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 93,920
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 93,920
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,694
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,262
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 917
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 917
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,584
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,237
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,237
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,037
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,526
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,761
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 669
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 104
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 318,515
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 320,835
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,134
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 308,381
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,982
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,697
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,357
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,268
D. Služby (účtová skupina 51) 32,543
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,559
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,492
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,645
4. Sociální náklady (527, 528) 3,422
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,365
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,339
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,339
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 924
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,138
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,347
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,214
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,214
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,214
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,415
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,415
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,799
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,243
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,243
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,694
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379940 TIN: 2020312646 DIČ: SK2020312646
 • Sídlo: PORS-WEST, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 28.09.1994
  Ing. Róbert Holcz, CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 28.09.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Ťapuš 2 257 € (33.3%) Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
  Ing. Róbert Holcz, CSc. 2 257 € (33.3%) Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
  Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca 0 € (0%) Bratislava 831 01
  Ing. Roman Slovinec 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.08.2010Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   11.08.2010Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   16.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca Tehelná 17 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Slovinec Arménska 10 Bratislava 821 07
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   22.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   16.05.2003Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   15.05.2003Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pričom sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   22.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   21.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   15.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   14.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   PORS-WEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov v rozsahu voľnej živnosti za účelom ich ďalšieho predaja a predaj-veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   prevádzkovanie občerstvovacích automatov
   montáž, oprava, inštalácia a údržba elektrických zariadení do lOOO V /v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky č. 51/78 Zb. v platnom znení/
   automatizované spracovanie údajov
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač-výroba, predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05