Vytvořte fakturu

FHJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FHJ
IČO 31379966
TIN 2020303241
DIČ SK2020303241
Datum vytvoření 23 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FHJ
Vysoká 12
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 177 668 €
Zisk 3 474 €
Kapitál 386 €
Vlastní kapitál -58 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911478094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 394,529
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,871
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,871
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,871
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 372,658
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 334,519
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 321,985
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321,985
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,534
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,139
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,270
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,869
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,529
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,006
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,766
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,766
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -66,578
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,002
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -90,580
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,474
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,535
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 450,535
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,752
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 368,977
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,898
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,899
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,009
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 177,668
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 177,668
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 177,668
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,859
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 72,640
D. Služby (účtová skupina 51) 50,739
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,106
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,162
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,944
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,750
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,809
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,289
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,355
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,355
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,355
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,454
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 980
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379966 TIN: 2020303241 DIČ: SK2020303241
 • Sídlo: FHJ, Vysoká 12, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava 12.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Ďurák 6 639 € (100%) Mandľovníková 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 3187/5 Bratislava
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   14.09.2000Nové sidlo:
   Vysoká 12 Bratislava 811 06
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských, inžinierských priemyselných stavieb a inžinierska činnosť s tým súvisiaca
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   30.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   23.09.1994Nové obchodné meno:
   FHJ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   správa a údržba nehnuteľností
   sprostredkovacia činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava