Vytvořte fakturu

ALP propagačný servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALP propagačný servis
IČO 31379974
TIN 2020353830
DIČ SK2020353830
Datum vytvoření 21 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALP propagačný servis
Májova 21
85226
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 308 029 €
Zisk -11 654 €
Kapitál 96 651 €
Vlastní kapitál 28 432 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262240798, 0263811745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,908
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,908
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,395
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,233
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 973
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,420
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,303
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,779
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 18,500
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,630
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,654
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,524
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 66,093
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,767
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,022
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,794
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,510
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 785
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 308,029
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,267
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 287,457
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 317,483
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,309
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,371
C. Služby (účtová skupina 51) 116,042
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 94,922
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 768
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,521
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,550
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,454
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 101,002
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,241
M. Úrokové náklady (562) 254
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 987
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,240
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,694
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31379974 TIN: 2020353830 DIČ: SK2020353830
 • Sídlo: ALP propagačný servis, Májova 21, 85226, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava 851 01 03.12.2003
  Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Kozič 5 643 € (85%) Zadunajská 9 Bratislava 851 01
  Katarína Lazovská 996 € (15%) Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2008Nové obchodné meno:
   ALP propagačný servis s. r. o.
   29.05.2008Zrušené obchodné meno:
   EAST EUROPEAN MANUFACTURING INVESTMENTS s.r.o.
   02.02.2008Noví spoločníci:
   Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.01.2008
   01.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 09.10.2003
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 09.10.2003
   02.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniela Kozičová Zadunajská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   31.10.2001Noví spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Daniela Kozičová Zadunajská 9 Bratislava
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Robert Hutyra 912 N Bross Street Longmont CO.80501 USA
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   EAST EUROPEAN MANUFACTURING INVESTMENTS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Májova 21 Bratislava 852 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, predaj a kúpa tovaru na území SR ako aj v zahraničí
   kúpa a predaj nehnuteľností
   kúpa strojných zariadení za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo predaja
   Noví spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Robert Hutyra 912 N Bross Street Longmont CO.80501 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava