Vytvořte fakturu

GO travel Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GO travel Slovakia
IČO 31380123
TIN 2020303274
DIČ SK2020303274
Datum vytvoření 29 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GO travel Slovakia
Moskovská 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 144 €
Zisk 993 €
Kapitál 478 271 €
Vlastní kapitál 250 294 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252922909, 0252922907, 0252922908, 0252922910
Mobile(y) 0903740903, 0905859086
Fax(y) 0252922910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 447,276
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 326,835
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 326,835
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,260
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,214
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,361
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,786
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,467
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,997
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,470
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,319
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,317
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 79,002
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 655
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 447,276
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 188,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 173,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,035
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,035
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 993
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 256,434
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 226
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 226
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 256,059
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 141,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,054
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,887
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,338
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,494
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,286
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,511
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,411
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 248,980
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 249,144
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 248,979
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,682
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,645
D. Služby (účtová skupina 51) 62,544
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 118,214
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,603
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,627
4. Sociální náklady (527, 528) 2,984
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,201
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,021
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,021
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,462
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,790
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,490
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,014
2. Ostatní náklady (562A) 10,014
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,476
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,481
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,981
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 988
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 988
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 993
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380123 TIN: 2020303274 DIČ: SK2020303274
 • Sídlo: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava 29.09.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oľga Grancová 10 624 € (80%) Mózartova 10 Bratislava
  Viera Grancová 2 656 € (20%) Slovenský Grob
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2008Nové sidlo:
   Moskovská 15 Bratislava 811 08
   17.06.2008Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   03.04.1997Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   02.04.1997Zrušené sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   06.03.1995Nové sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   29.09.1994Nové obchodné meno:
   GO travel Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a cestovného ruchu
   sprostredkovanie dopravných služieb
   sprostredkovanie nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie služieb a informácií v oblasti cestovného ruchu
   leasing
   Noví spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava