Vytvořte fakturu

NESTOR PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NESTOR PRINT
IČO 31380271
TIN 2020334118
DIČ SK2020334118
Datum vytvoření 03 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NESTOR PRINT
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 856 €
Zisk -227 €
Kapitál 129 046 €
Vlastní kapitál 100 672 €
Kontaktní informace
Email nestor@n-nestor.sk
Telefon(y) 0346681269, 0254788133
Mobile(y) 0905234820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 130,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,139
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 806
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,333
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,275
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,069
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 487
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,582
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 114,205
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 113,929
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,929
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,001
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,881
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,120
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,445
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,045
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,045
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 90,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,988
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -227
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 279
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 279
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,694
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,307
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,622
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,856
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 36,623
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 233
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,101
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,007
D. Služby (účtová skupina 51) 5,738
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,894
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,741
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,132
4. Sociální náklady (527, 528) 1,021
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,273
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,273
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 755
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,111
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 159
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 179
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 733
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -227
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380271 TIN: 2020334118 DIČ: SK2020334118
 • Sídlo: NESTOR PRINT, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 03.10.1994
  Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 29.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Michaláč 6 640 € (50%) Lysáková 14 Bratislava 841 01
  Ing. Andrea Hadrabová 6 640 € (50%) Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.10.1994
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.03.1995
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   17.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   25.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   24.10.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   27.08.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Noví spoločníci:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   26.08.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   NESTOR PRINT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   15.05.1995Noví spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   03.10.1994Nové obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba polygrafických výrobkov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií a ostatných polygrafických výrobkov
   obchod s polygrafickými výrobkami
   poradenská činnosť v oblasti polygrafického a vydavateľského odvetvia
   prekladateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01