Vytvořte fakturu

SERVODATA BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název SERVODATA BRATISLAVA
IČO 31380301
TIN 2020346405
DIČ SK2020346405
Datum vytvoření 30 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVODATA BRATISLAVA
Galvaniho 7/D
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 164 795 €
Zisk 30 932 €
Kapitál 223 135 €
Vlastní kapitál -52 121 €
Kontaktní informace
Email bratislava@servodata.net
webové stránky http://www.servodata.sk
Telefon(y) +421243414781
Fax(y) 0243414792
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 390,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 406
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 406
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 406
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,393
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,614
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,614
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 371,124
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 371,124
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,909
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,655
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 228
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,427
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 92
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 390,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,189
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,776
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -198,175
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,932
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,080
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 840
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 411,240
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 339,213
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,588
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,625
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,465
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,672
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,890
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,164,586
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,164,795
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,073,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,340
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,654
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 928,869
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 832
D. Služby (účtová skupina 51) 163,700
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,362
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,891
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,001
4. Sociální náklady (527, 528) 470
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 500
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 209
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,094
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,141
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,185
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,074
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,069
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,066
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,075
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,143
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,143
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,932
Date of updating data: 20.07.2016
 • IČO :31380301 TIN: 2020346405 DIČ: SK2020346405
 • Sídlo: SERVODATA BRATISLAVA, Galvaniho 7/D, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika 15.10.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Servodata a.s. 132 776 € (100%) Praha 10 102 02 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2015
   28.02.2012Nové sidlo:
   Galvaniho 7/D Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Servodata a.s. Dolnoměcholupská 1418/12 Praha 10 102 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.1994Nové obchodné meno:
   SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu