Vytvořte fakturu

SAC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAC
IČO 31380328
TIN 2020353852
DIČ SK2020353852
Datum vytvoření 27 Září 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAC
Kráľová pri Senci 814
90050
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 432 €
Zisk -3 690 €
Kapitál 1 782 213 €
Vlastní kapitál 4 207 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0902937777
Mobile(y) 0902937777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,787,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,418,490
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,418,490
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 875,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 158,520
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 591
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 383,937
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,732
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 205,665
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 205,665
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 116,170
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,990
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,315
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97,865
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,897
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 192
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45,705
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,621
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 131
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,787,843
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,687
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,680
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,680
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,690
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,784,154
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 425
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 425
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,783,729
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,774,153
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,432
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,800
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 30,624
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,610
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,776
D. Služby (účtová skupina 51) 1,273
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 876
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,962
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,962
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,723
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,178
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,375
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,503
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,503
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,503
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,451
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,727
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,690
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015