Vytvořte fakturu

ALAS DEVÍN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALAS DEVÍN
IČO 31380565
TIN 2020891774
Datum vytvoření 07 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS DEVÍN
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 684 €
Zisk -6 519 €
Kapitál 59 440 €
Vlastní kapitál -54 463 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,670
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,670
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,991
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,847
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,847
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,144
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,679
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,679
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,670
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -60,982
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -61,765
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -61,765
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,519
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,652
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 81,246
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 472
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 80,774
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,406
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,406
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,406
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,684
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 42,684
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,083
D. Služby (účtová skupina 51) 2,592
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,807
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 42,684
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,399
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,592
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,641
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,563
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,563
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 78
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,640
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,039
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,519
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380565 TIN: 2020891774
 • Sídlo: ALAS DEVÍN, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 6 639 € (100%) Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   25.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 07.10.1994
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   ALAS DEVÍN, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   01.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Piesky, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisova 803/40 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   23.09.2004Nové sidlo:
   Narcisova 803/40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 07.10.1994
   22.09.2004Zrušené sidlo:
   Pod Zečákom 87 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   05.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   04.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   Piesky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Zečákom 87 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
   kúpa tovaru za účelom jeho konečného predaja spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisova 40 Bratislava