Vytvořte fakturu

ALAS DEVÍN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název ALAS DEVÍN
IČO 31380565
TIN 2020891774
Datum vytvoření 07 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS DEVÍN
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Zisk -4 276 €
Kapitál 59 440 €
Vlastní kapitál -54 463 €
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,710
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,710
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,370
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,370
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,370
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,340
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,710
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,258
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -68,284
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -68,284
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,276
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,968
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 81,246
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 472
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 80,774
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,722
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,652
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,652
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,469
D. Služby (účtová skupina 51) 2,468
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,469
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,468
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,328
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,253
2. Ostatní náklady (562A) 1,253
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,327
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,796
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,276
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016
 • IČO :31380565 TIN: 2020891774
 • Sídlo: ALAS DEVÍN, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 5 890 € (88.7%) Bratislava 841 01
  Mag. Andreas Asamer 750 € (11.3%) Gmunden 4810 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2016Noví spoločníci:
   Mag. Andreas Asamer Roithstraße 46 Gmunden 4810 Rakúska republika
   26.10.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   ALAS DEVÍN, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   07.10.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
   kúpa tovaru za účelom jeho konečného predaja spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/